Çocuklarda Madde Bağımlılığı

Çocuğun uyuşturucu madde kullanması, alkol alması, sigara içmesi ve sentetik madde koklaması olasılığı anne babaların korkulu rüyasıdır; ancak böyle bir durum ortaya çıkabilir ve bazen üzerinde çok ciddi biçimde durulması gerekir. Buluğ çağı öncesi çocuklar marihuana, daha büyükler ekstazi, amfetamin, kokain ve eroin deneyebilir. Madde kullanma belirtileri, arkadaşlarda, ruh halinde, okul başarısında ve uyku düzeninde meydana gelen değişmelerdir. Ancak davranışlarında bir değişiklik olmayabilir. Eşyaları arasında sigara kağıtları ya da ağızlık görmek ipucu olabilir.

Çocuk gelişiminde anne-babanın rolü

Çocukların çeşitli özelliklerine ve gelişim dönemlerine ilişkin bilgi edinmek, onları anlamada, onlarla daha iyi iletişim kurmada ve zaman zaman yaşanan güçlüklerle başaçıkmada çok önemlidir. Çocuğun fizyolojik ve psikolojik anlamda sağlıklı birer birey olarak yetişmesinde ve davranışlarının şekillenmesinde anne, baba ve/veya bakımını üstlenen kişinin rolü çok büyüktür.

Çocukta Karşıt Gelme Bozukluğu

Karşıt Gelme Bozukluğu çocuğun otoriteye karşı meydan okuyan, düşmanca ve sinir bozucu davranışlar sergilemesi ilee kendini gösteren bir durumdur.Çocuğunuz Karşıt Gelme Bozukluğu varsa davranışlarının aile içinde ve özellikle okulda normal günlük aktivitelerini aksattığını gözlemleyebilirsiniz.Çocuğunuz çoğunlukla evde size yardımı reddeden, yetişkin ile durmadan iddialaşan bir yapı sergileyecektir.Öfke nöbetleri geçirebilir ve sürekli kendisine edildiğini hissederek intikam almak isteyebilir.Aile hayatınız kaos haline dönüşür. Çocuğunuzun okul hayatı da daha iyi olmayacaktır.

Çocukta Tikler

Tikler bazı kas gruplarının istemsiz olarak seyirmesi durumudur.Kişi tikleri kontrol etmek için yoğun çaba harcasa bile ancak kısa süre için kontrol edebilir.Ancak bunun sonucunda bazen tikler eskisinden daha güçlü olarak geri dönebilir. Tikler göz kırpma, yüzünü buruşturma, burun kanatlarını ya da ağzını açma şeklinde olabilir.Tikler stresli durumlar olduğunda daha da kötüleşebilir.
Tikler, motor veya vokal olabilir;vokal tikler kelime söyleme,anlamsız sesler çıkarma,boğaz temizleme gibi farklı şekillerde olabilir.

Disgrafi Nedir ?

Disgrafi oldukça sık görülen öğrenme zorluklarından birisidir. Yazı yazmada güçlük olarak da adlandırılır. Yazı yazma güçlüğü olan çocukta herhangi bir nörolojik sorun bulunmayabilir. Ancak yazı yazmada son derece sıkıntı yaşar.Yazı yazabilek için ince motor becerilerin yeterince gelişmiş olması ,dinleme ve dinlediklerini aklında tutabilmek ve gerekir. Fakat disgrafisi olan bireylerde bu yeteneklerin biri veya birkaçı gelişmemiştir.ile karşı karşıya kalan çocuklarda bu yeteneklerden biri ya da hepsi mevcut olmayabilir. Ancak her yazısı kötü olan birey disgrafik olmayabilir.

Diskalkuli nedir?

Aritmetik bozukluk olarak da bilinen diskalkuli, özel öğrenme bozukluklarından biridir. Diskalkulide, matematik terimlerini, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanma, eldeki sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede sınıf arkadaşlarına göre çok geri kalma, problem çözümünde İzlenecek adımlara karar verememe biçiminde kendisini gösteren bozukluklarla karşılaşılır.
Diskalkulinin diğer belirtileri şöyle de olabilir:
• Analog saatleri okumada zorlanma
• Erken – geç gibi zamanı kavramsallaştırmada veya geçen zamanı tahminde zorluk.

Disleksi nedir?

Disleksi; Okuma Bozukluğu olarak Öğrenme Bozuklukları içinde tanımlanır. Dislektik çocukların zeka düzeyi normal veya normalin üstündedir.Ancak okuma hızı,okuma kalitesi,okumayı öğrenme hızı,okuduğunu anlama- anlatma becerisi” yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin altındadır.

Disleksi'nin İlköğretim Dönemi Belirtilerinden Bazıları :
-Okul başarısının zekasına ve yaşına göre beklenenden düşük olması,

-Yavaş okuma,
-Bazı harfleri yazarken ve ya okurken karıştırma (p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9,2-5)
-Tersten yazma (ismini Ahmet yerine temhA)
-Kelimenin sonlarını uydurarak okuma,

Davranış ve Uyum Bozuklukları

Çocuklarda saldırganlık belirli bir miktarda normaldir.Hatta en sakin çocuğun bile agresif eğilimleri gösterir zamanlar vardır. Ancak bazı çocuklar hemen hemen her durumla başa çıkmak için aşırı saldırganlık gösterebilirler. Bu çocuklar genellikle duygularını sözel yolla ifade etmekte zorlanırlar.

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş