Tepkisel Koşullanma Özellikleri

Tepkisel koşullanma yani klasik koşullanma kpss eğitim bilimleri öğrenme psikolojisi dersine ait en önemli konular içinde yer almaktadır. Kpss tepkisel koşullanma ile ilgili her yıl soru sormaktadır ve bu konu üzerinde sıkça durmaktadır. Klasik koşullanmaya ait önceki konularda klasik koşullanma temel kavramları, klasik koşullanma ilkelerini ve klasik koşullanma tepkilerini ortadan kaldırma yöntemlerini irdelemiştik. Şimdi de tepkisel koşullanma özellikleri ve tepkisel koşullanmayı etkileyen faktörleri işleyeceğiz.

Tepkisel Koşullanma Özellikleri

Sistematik Duyarsızlaştırma - Karşıt Koşullanma

Sistematik duyarsızlaştırma, sönmesini bekleme, alışmaya tabi tutma, karşıt koşullanma, itici uyarıcıya koşullanma ve karşı karşıya getirme kpss öğrenme psikolojisi klasik koşullanma tepkilerinin ortadan kaldırılması için kullanılan yöntemlerdir. Şimdi bu kavramları açıklayalım.

Sistematik Duyarsızlaştırma
Kpss öğrenme psikolojisi içindeki sistematik duyarsızlaştırma, belli bir uyaranla sürekli ve sistemli karşılaşma sonucu tepkinin azalmasını ifade eder. Sistematik duyarsızlaştırma uygulandığında bir durumun ortadan kalkması söz konusudur.

Öğrenilmiş Çaresizlik - Garcia Etkisi - Kendini Gerçekleştiren Kehanet

Öğrenilmiş çaresizlik, ön koşullanma, Garcia etkisi ve kendini gerçekleştiren kehanet kpss öğrenme psikolojisi klasik koşullanma ilkeleri içinde işleyeceğimiz son kavramlardır. Klasik koşullanma ilkeleri içinde önceki konularda bitişiklik, habercilik, pekiştirme, alışma, alfa tepkisi, sönme, kendiliğinden geri gelme, genelleme, ayırt etme, korku koşullanması, geçici koşullanma, üst düzey koşullanma, engelleme ve gölgeleme kavramlarını bitirmiştik. Şimdi de son kavramlara öğrenilmiş çaresizlik ile devam edelim.

Öğrenilmiş Çaresizlik

Klasik Koşullanma İlkeleri 2

Klasik koşullanma ilkelerinin ikinci bölümünde genelleme (uyarıcı genellemesi), ayırt etme, korku koşullanması, geçici koşullanma, birden fazla uyarıcıya koşullanma, engelleme ve gölgeleme kavramlarını irdeleyeceğiz. Kpss gelişim psikolojisi içinde klasik koşullanma ilkelerinin ikinci bölümündeki kavramları sıralayalım.

Klasik Koşullanma İlkeleri 2
Kpss gelişim psikolojisi klasik koşullanma ilkelerine genelleme ile devam ediyoruz.
Genelleme (Uyarıcı Genellemesi): Bir uyarıcıya benzeyen diğer uyarıcılara da aynı tepkinin verilmesidir.

Klasik Koşullanma İlkeleri

Klasik koşullanma ilkeleri kpss öğrenme psikolojisi içinde işlenmektedir. Bu bölümde klasik koşullanma ilkeleri içinde olan bitişiklik, habercilik, olumlu habercilik, olumsuz habercilik, pekiştirme, alışma, alfa tepkisi, sönme ve kendiliğinden geri gelme kavramlarını işleyeceğiz.

Klasik Koşullanma İlkeleri
Kpss öğrenme psikolojisi klasik koşullanma ilkeleri içinde ilk olarak bitişiklik kavramıyla başlıyoruz.

Klasik Koşullanma Temel Kavramlar

Klasik koşullanma kpss öğrenme psikolojisi konuları içinde yer alır. Kpss eğitim bilimleri soruları içinde bolca karşımıza çıkan klasik koşullanma, öğretmen adayları için önemli bir konudur. Klasik koşullanma diğer adıyla tepkisel koşullanma, aralarında ilişki bulunmayan iki uyarıcının birbirleriyle ilişkilendirilmesi sonucu, bu uyarıcılardan birine verilen doğal tepkinin, diğer uyarıcıya yapay olarak verilir hale getirilmesi sürecidir.

Klasik Koşullanma (Pavlov)

Davranışçı Yaklaşım Kuramları

Davranışçı yaklaşım kuramları kpss öğrenme psikolojisi içinde en çok soru çıkan bölümlerin başında gelmektedir. Davranışçı yaklaşım kuramları Klasik Koşullanma, Edimsel Koşullanma, Watson ve Bitişiklik Kuramı, Guthrie ve Bitişiklik Kuramı, Araçsal Koşullanma – Bağlaşımcılık – Thorndike, Hull ve Sistematik Davranış Kuramı olarak çeşitli alt başlıklar halinde kpss konu anlatımı içinde işlenecektir.

Bu bölümde ilk olarak davranışçı yaklaşım kuramlarının temel özelliklerini inceleyeceğiz.
Davranışçı Yaklaşım Kuramlarının Özellikleri

Öğrenme Kuramları

Öğrenme kuramları kpss öğrenme psikolojisinin temelini oluşturmaktadır. Kpss öğrenme psikolojisi sorularının büyük bir çoğunluğunu öğrenme kuramları oluşturmaktadır. Bu yazıda öğrenme kuramları konusuna genel bir bakış ve değerlendirme yapılacaktır.

Öğrenme Kuramları

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi etkileyen faktörler , öğrenenle, yöntemle ve öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler olmak üzere 3 alt başlık halinde işlenecektir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler davranışlarda ortaya çıkan değişiklikleri yani öğrenme sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir.
Öğrenen İle İlgili Faktörler
Öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan öğrenenle ilgili faktörler de 6 ayrı alt başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenme Psikolojisi Giriş

Öğrenme Psikolojisi, öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini bireysel faklılıkları incelemektedir. Kpss A grubu eğitim bilimleri sorularında da öğrenme psikolojisine genişçe yer verilmektedir.

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
1) Davranış: Bir varlığın direkt ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen her türlü etkinliğe davranış denir.

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş